Fjalor Italisht Shqip | Fjalet e perbashketa

Posted on by

Fjalor Italisht Shqip

fabbrica fabrikë
fabbricante fabrikant
fabbricare fabrikoj
fabbricazione fabrikim
facciata fasadë
facoltà fakultet
falco fajkua
falsificare falsifikoj
falsificatore falsifikues
falsificazione falsifikim
falso falso
fama famë
famiglia familje
familiare familjar
familiarità familjaritet
familiarizzare familjarizoj
famoso i famshëm
famoso i famshëm
fanatico fanatik
fanatismo fanatizëm
fantasia fantazi
fantastico fantastik
farmacia farmaci
farmacista farmacist
fascista fashist
fase fazë
fatale fatal
fatalità fatalitet
fatalmente fatalisht
fato fat
fatto fakt
fattore faktor
favola fabul
favore favor
favorevole i favorshëm
favorire favorizoj
feci fekale
federale federal
federazione federatë
femmina femër
femminile femërore
femminilità feminilitet
fenomenale fenomenal
fenomeno fenomen
fermentazione fermentim
festa festë
festival festival
festività festivitet
festivo festiv
fetale fetal
feto fetus
feudale feudal
feudalismo feudalizëm
fiamma flakë
fiammante flakërues
fiasco fiasko (dështim)
fibra fibër
fico fik
figura figurë
figura retorica figurë retorike
figurina figurinë
filamento filament (fije e hollë)
filantropia filantropi
filetto filetë
filigrana filigran (qëndismë me fije ari)
film film
filosofia filozofi
filosofico filozofik
filosofo filozof
filtrare filtroj
filtro filtër
finale finale
finalista finalist
finanze financa
finanziario financiar
fine fund
firma firmë
firmare firmos
fiscale fiskal
fisica fizikë
fisico fizikant
fisico fizik
fisiologia fiziologji
fisioterapia fizioterapi
fissare fiksoj
fissazione fiksim
fisso i fiksuar
flagrante flagrant
flanella fanellatë
flessibile fleksibël
flessibilità fleksibilitet
flirt flirt
flirtare flirtoj
fluente fluent (i rrjedhshëm)
fluorescente fluoreshent
fobia fobi
folclore folklor
fondazione fondacion
fondo fundi (i diçkaje) fond
fonetico fonetik
fonografo fonograf
forma formë
formale formal
formalità fornalitet
formalmente formalisht
formare formoj
formativo formues
formato format
formazione formim
formula formulë
fornire furnizoj
forno furrë
forte fort
forte fortesë
fortezza fortesë
fortificare fortifokoj
fortificazione fortifikim
forza forcë
forzare forcoj
forzato i forcuar
foto fotografi
fotocopia fotokopje
fotocopiatore fotokopjoj
fotogenico fotozhenik
fotografare fotografoj
fotografia fotografi
fotografo fotograf
frammento fragment
frase frazë
frattura frakturë
frazione fraksion
frequentare frekuentoj
frequente frekuent
frequenza frekuencë
freschezza freski
fresco i freskët
frigorifero frigorifer
frontale frontal
fronte front
frutto frut
fruttuoso frytdhënës
funerale funeral
funzionale funksional
funzionare funksionoj
funzione funksion

Fjalor Italisht Shqip


Fjalor Italisht Shqip | Dizionario Italiano Albanese → "Fjalor Italisht Shqip | Fjalet e perbashketa":


Cito
Lidhje - URL/LINK: https://italisht.shqipopedia.org/fjalor-italisht-shqip
"Fjalor Italisht Shqip | Fjalet e perbashketa," tek Fjalor Italisht Shqip | Dizionario Italiano Albanese
______________________________________
Shqipopedia (c)
2013 - 2017