Fjalor Italisht Shqip | Fjalet e perbashketa

Posted on by

Fjalor Italisht Shqip

tabacco tabak (duhan)
talento talent
tappezzeria tapiceri
tariffa tarifë
tassa taksë
tassì taksi
tassista taksixhi
tatto takt
taverna tavernë
tavola tavolinë
teatro teatër
tecnica tenknikë
tecnico teknik
telefonare telefonoj
telefonata telefonatë
telefono telefon
telescopio teleskop
televisione televizion
televisore televizor
tema temë
temperamento temperament
temperatura temperaturë
tempia tëmth
tempio tempull
tendenza tendencë
tenore tenor
tensione tension
tentare tentoj
tentare tentoj
tentativo tentativë
tentazione tentativë
teologia teologji
teoria teori
teorico teorik
terapia terapi
terminale terminal
termometro termometër
terra tokë
terrazza tarracë
terribile tmerrshëm (i)
terribilmente tmerrësisht
territorio territor
terrore terror
teso tensionuar (i)
tesoro thesar
testamento testament
testo tekst
tipico tipik
tipo tip
tirannia tirani
titolo titull
tolleranza tolerancë
tollerare toleroj
tonico tonik
tonno ton (peshku)
tono ton
torta tortë
tortura torturë
torturare torturoj
totale total
totalità totali
tradizionale tradicional
tradizione traditë
traffico trafik
tragedia tragjedi
tragico tragjik
tram tramvaj
trampolino trampolinë
transito tranzit
transizione tranzicion
trasferimento transferim
trasferire transferoj
trasformare transformoj
trasfusione transfuzion
trasmettere transmetoj
trasmissione transmision
trasparente transparent
trasportare transportoj
trasporto transport
trattamento trajtim
trattare trajtoj
trattato traktat
treno tren
trimestre trimestër (tremujor)
trionfale triumfal
trionfare triumfoj
trionfo triumf
triste i trishtuar
tristezza trishtim
trito tretë (i)
trofeo trofe
tromba trombë
tronco trung
trono fron
trono fron
tropico tropik
tubercolosi tuberkuloz
tubo tub
tulipano tulipan
tumore tumor
turbine tubinë
turismo turizëm
turista turist

Fjalor Italisht Shqip


Fjalor Italisht Shqip | Dizionario Italiano Albanese → "Fjalor Italisht Shqip | Fjalet e perbashketa":


Cito
Lidhje - URL/LINK: https://italisht.shqipopedia.org/fjalor-italisht-shqip
"Fjalor Italisht Shqip | Fjalet e perbashketa," tek Fjalor Italisht Shqip | Dizionario Italiano Albanese
______________________________________
Shqipopedia (c)
2013 - 2017